Metody z zakresu medycyny naturalnej

Naturalne metody lecznicze sprawdzają się jako uzupełnienie metod stosowanych przez oficjalną medycynę klasyczną, przede wszystkim w profilaktyce, ale także w charakterze terapii bólu. I nie ma znaczenia, o jaką metodę chodzi – czy o liczącą sobie ty­siąc lat chińską akupunkturę, czy o przystawianie pijawek, czy wreszcie posty lecznicze. W wielu przypadkach wyłączne stoso­wanie tych metod może leczyć zaburzenia samopoczucia, łago­dzić bóle bez użycia leków. Jednak zawsze należy wcześniej pod­dać się badaniom lekarskim, aby ustalić przyczynę dolegliwości! W innych przypadkach – na przykład przy poważniejszych schorzeniach – naturalne metody lecznicze należy traktować ja­ko uzupełnienie leczenia metodami klasycznymi. Pozwoli to na oszczędniejsze stosowanie leków oraz może poprawić ogólne sa­mopoczucie pacjenta i przyspieszyć proces leczenia. Dlatego zwykło się określać wszystkie naturalne metody leczenia mia­nem medycyny komplementarnej, czyli uzupełniającej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.