Akupunktura

Tę metodę, przynajmniej z nazwy, zna dziś każdy. Pochodzi z Chin i opiera się – podobnie jak akupresura – na założeniu, że dla zdrowia i życia bez bólu niezbędna w organizmie jest równo­waga energii, równowaga między elementami yin i yang (jak na przykład między nerwami współczulnymi a przywspółczulnymi; między wdechem a wydechem; między pierwiastkiem męskim a żeńskim itp.). Z drugiej zaś strony niezakłócony przepływ energii życiowej poprzez ciało po specjalnych szlakach – połu­dnikach, zwanych meridianami, odgrywa zasadniczą rolę w za­chowaniu dobrego samopoczucia.

Jeżeli w obszarze, w którym przebiegają meridiany, energia zo­stanie zablokowana (blokada lub spiętrzenie energii), wtedy oczywiście jej przepływ ulegnie zaburzeniu. W konsekwencji za­chwieje się równowaga między elementami yin i yang, co dopro­wadzi do zaburzeń w samopoczuciu, którym często towarzyszy ból. Wzdłuż meridianów znajduje się 350 punktów akupunkturowych (receptorów), które mogą ulec drażnieniu. Stymulacja tych punktów może wywołać zmiany w przepływie energii. Po­przez wkłuwanie igieł akupunkturowych punkty te zostają po­drażnione z zewnątrz, co skutkuje rozładowaniem spiętrzenia energii. Energia naturalna zaczyna znowu przepływać swobod­nie, równowaga zostaje przywrócona i ból znika. Łagodzenie bólu za pomocą akupunktury da się również wytłu­maczyć zgodnie z zasadami zachodniej wiedzy medycznej. W la­boratoriach bowiem stwierdzono, że przy stymulacji punktów akupunkturowych uwalniają się w organizmie endorfiny, hor­mony swoiste, które pod względem składu chemicznego odpo­wiadają morfinie i działają w związku z tym łagodząco na ból, poprawiają też samopoczucie.

Zabieg akupunktury może przeprowadzić wyłącznie doświad­czony lekarz, który specjalizuje się w stosowaniu metod medycy­ny chińskiej.

Warunkiem skutecznej walki z bólem za pomocą akupunktury jest nastawienie pacjenta. U niektórych pacjentów można przeprowa­dzić nawet operację, używając jako środka znieczulającego jedynie igieł akupunkturowych. U innych natomiast, a więc tych, którzy do tej metody odnoszą się sceptycznie lub odczuwają opór wewnętrzny przed użyciem igieł, akupunktura zawodzi, staje się nieskuteczna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.