Akupresura

Na tej samej zasadzie, co akupunktura, oparta jest też akupresu­ra lub masaż tuina. W przeciwieństwie do akupunktury nie uży­wa się jednak do stymulacji igieł, lecz stosuje ucisk albo masaż. Z receptorów nerwowych tych punktów impulsy są przekazy­wane poprzez nerwy dalej do mózgu. To pobudza jego określo­ną strefę, która następnie sama oddaje przyjęte impulsy. Impul­sy oddane rozprzestrzeniają się wzdłuż określonego szlaku. Je­żeli natrafią na swej drodze organ, który uległ zaburzeniu, wtedy uruchamiają takie reakcje, jak na przykład niewrażliwość na ból. Podstawę skutecznego leczenia akupresurą stanowi znajo­mość technik masażu oraz znajomość podstaw medycyny chińskiej. Najskuteczniejsza jest niewątpliwie „akupresura bierna”, którą może przeprowadzić jedynie dobrze przeszkolony specja­lista. Jednak akupresura może być także stosowana przez same­go pacjenta. Co prawda, nie działa wtedy tak intensywnie i dłu­go jak akupunktura, pomimo to można skutecznie zwalczać ból przez naciskanie palcami odpowiednich punktów. A teraz kilka słów na temat techniki akupresury. Do naciskania należy używać zawsze opuszki palca, nigdy paznokcia! Istnieje także możliwość używania do zabiegów specjalnych pomocy: pałeczek do akupresury, ołówka itp. Jeżeli jednak wykonujemy zabieg palcami, wtedy przykładamy do odpowiedniego punktu kciuk, palec wskazujący lub środkowy i mocno uciskamy. Robi­my następnie opuszką palca przez minutę małe ruchy kuliste w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli ucisnęliśmy właściwy punkt, już po chwili poczujemy ulgę. To, na jak długo pozbyliśmy się bólu, zależy od schorzenia, które go wy­wołało. Czasem na godzinę, czasem na dłużej. Zabieg jednak można powtórzyć dowolną liczbę razy w dowolnych odstępach czasu.

Akupresura może zatem spełnić dwojakiego rodzaju zadania. Z jednej strony jest to skuteczna metoda, która pomaga prze­trwać ostre stany bólowe, z drugiej zaś strony przy bólach prze­wlekłych po­zwala na oszczędniejsze stosowanie niezbędnych leków! O tym, które punkty akupresurowe powinny być uciskane przy kon­kretnych schorzeniach, pisaliśmy w rozdziałach traktujących o różnych bólach. Na zakończenie jeszcze wskazówka, która pomoże odnaleźć właściwe punkty akupresurowe: są one wyraź­nie bardziej wrażliwe na ból niż wszystkie inne miejsca w ich po­bliżu. Naciskając prawidłowe miejsce, odczujemy ciepło.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.