Syndrom piersiowego odcinka kręgosłupa

Objawy. Objawy są podobne jak opisane wcześniej, a więc bóle o charakterze skurczowym, tępym lub palącym – z tym, że umiejscowione są w obrębie kręgosłupa piersiowego. Bóle mogą promieniować do klatki piersiowej, a przez to mylnie wskazy­wać, że pochodzą od serca.

Przyczyny. Najczęstszą przyczyną są stany zwyrodnieniowe krę­gosłupa, jak również przestrzeni międzykręgowych. Podrażniają one nerwy i otaczające je tkanki miękkie, co skutkuje bolesnymi skurczami mięśni pleców. Te skurcze z kolei prowokują pacjenta do przyjmowania nieprawidłowej pozycji ciała, czyli nieprawi­dłowego ustawienia kręgosłupa (takiego, przy którym ból jest najmniej odczuwalny). To z kolei powoduje jednostronne obcią­żenie i, co za tym idzie, skurcze, a jak wiadomo, pogarszają one stan pacjenta – bóle się nasilają i w ten sposób kółko się zamyka. Spirala nieprawidłowości została uruchomiona. Ból może się tylko wzmagać.

Przyczyną naprężeń mięśni mogą być też napięcia wewnętrzne. Inną przyczyną bólu bywają kręgi uszkodzone na przykład wskutek osteoporozy. Wtedy szczególnie silny, łatwy do precy­zyjnego zlokalizowania ból, pojawia się całkiem nagle.

Jak pacjentowi może pomóc lekarz? Skuteczne jest także stosowanie akupunktury. Uzupełniają­co, w celu złagodzenia bólu, lekarz zaleca zwykle stosowanie leków działających na mięśnie rozkurczowo, analgetyków i niesterydowych leków przeciwreumatycznych. Ulgę przynosi także nacieranie maściami zawierającymi niesterydowe leki przeciw­reumatyczne, z substancją czynną pod nazwą dimethylsulfoxid, jak również maści o pobudzającym działaniu na skórę. Do najczęściej stosowanych metod z zakresu fizykoterapii nale­żą: masaże, leczenie ciepłem, elektroterapia, a także gimnastyka lecznicza.

Jak pacjent może pomóc sobie sam? Jeżeli bóle się pojawią, po­winniśmy zapewnić sobie spokój, zadbać o utrzymanie ciała w cieple i oddać się ćwiczeniom relaksacyjnym, takim na przy­kład, o jakich pisaliśmy w rozdziale o syndromie bólów karku. Zacznijmy od masażu receptorów na stopach: masujemy stopy wzdłuż wewnętrznej krawędzi podeszwy w kierunku od dużego palca do pięty. Na odcinku miedzy dużym palcem a piętą znaj­dują się bowiem receptory odpowiadające kolejnym odcinkom kręgosłupa, a więc odcinkowi szyjnemu, piersiowemu i wreszcie lędźwiowemu. Nawiasem mówiąc, kręgosłup, jak również wszystkie inne narządy ciała, mają swoje receptory nie tylko w podeszwach stóp, ale również w obrębie małżowin usznych. Dlatego lecząc się samemu, możemy również uwzględnić w tej terapii małżowiny uszne: obmacujemy małżowinę uszną, uci­skając mocno palcem wskazującym i kciukiem. W wyniku tego uciskania znajdujemy punkt, który jest najbardziej bolesny. Na­stępnie naciskamy go, przytrzymując ucisk przez 30 sekund.

Oczywiście także w przypadku bólów pleców musimy – jak przy wszystkich problemach związanych z całym kręgosłupem – zre­flektować się i zmienić nasze życie codzienne w taki sposób, aby uwzględniało potrzeby naszych pleców:

  • Zachowujemy prawidłową postawę ciała w czasie stania i sie­dzenia.
  • W czasie siedzenia nasze kolana, biodra i łokcie powinny w stosunku do siebie tworzyć kąty proste.
  • Śpimy na twardych materacach i na niezbyt miękkiej poduszce.
  • Możliwie dużo chodzimy po miękkim podłożu lub w butach z miękkimi podeszwami.
  • Unikamy noszenia dużych ciężarów.
  • Przy podnoszeniu ciężarów uginamy kolana, a nie schyla­my się.

Profilaktycznie, w celu wzmocnienia mięśni grzbietu, pływamy na plecach, uprawiamy biegi długie, oszczędzające ćwiczenia si­łowe, które oprócz mięśni grzbietu, wzmacniają także mięśnie brzucha. Mocne mięśnie brzucha zmniejszają bowiem obciąże­nia grzbietu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.