Syndrom bólów karku – leczenie

Jak pacjentowi może pomóc lekarz? Często lekarz przepisuje niesteroidowe leki przeciwreumatyczne oraz leki rozluźniające na­pięcia mięśniowe. Dobre efekty daje także zastosowanie zabie­gów fizykoterapeutycznych z użyciem ciepła i zimna, jak rów­nież elektroterapii i ultradźwięków. Wspomagająco działają ma­saże. W ostrym stanie choroby pacjentowi szybką pomoc za­pewnia się, stosując zastrzyki ze środków znieczulających miej­scowo (infiltracje, terapia neuralna). Na tego typu bóle działa dobrze nacieranie: maściami działającymi drażniąco na skórę, zawierającymi substancję czynną pod nazwą dimethylsulfoxid, i maściami z zawartością niesterydowych leków przeciwreuma­tycznych. Blokady leczy się zwykle za pomocą terapii manual­nej, to znaczy poprzez naciągania mięśni karku.

Jak pacjent może pomóc sobie sam? Główny nacisk kładziemy na rozluźnianie się i ciepło. Austriacki terapeuta, prof. Willi Dungl, zaleca swoim pacjentom gimnastykę pod prysznicem. Najpierw przez 5 minut pozwalamy, żeby gorąca woda rozpryskiwała się na naszym karku. Następnie pod prysznic wkładamy głowę, pochylając ją swobodnie, aż wreszcie znowu woda powinna spa­dać na kark. Po tym ćwiczeniu przekręcamy głowę nieco na bok i robimy lekki skłon. Na koniec ostrożnie głowę odwracamy: de­likatnie dwa razy kręcimy nią w lewo, a następnie dwa razy w prawo. Ćwiczenie kończymy własnoręcznym masażem karku, co rów­nież powoduje jego rozluźnienie – a więc: obydwiema rękami obejmujemy kark od tyłu i powierzchnie dłoni przesuwamy deli­katnie do przodu w kierunku ramion.

Ból może być złagodzony również przez masaż receptorów znaj­dujących się na stopach. Masujemy zatem wewnętrzne krawę­dzie podeszwy stóp w kierunku od dużego palca do pięty. Wspomagające działanie ma regularne pływanie na plecach, jak również codzienne stosowanie różnych technik relaksacyjnych. Jeżeli przyczyną powstawania naprężeń jest oddychanie piersio­we (a nie przeponowe), należy świadomie trenować prawidłowe oddychanie.

Szczególnie ważna jest jednak zmiana nieprawidłowych, obcią­żających sposobów zachowań:

  • Unikamy spania na brzuchu!
  • Poduszka pod głową nie powinna być ani zbyt płaska, ani szczególnie wypchana. Nie podkładamy jej dolnych rogów pod ramiona.
  • Nie czytamy, leżąc w łóżku.
  • Unikamy w czasie pracy takiej pozycji ciała, która obcią­ża jednostronnie – prowadzi to bowiem do powstawania naprężeń.
  • Nie siedzimy przy biurku schyleni, nie zapadamy się też w miękkie fotele. Uważamy na to, aby przyjmować prawidło­wą postawę ciała. Wybieramy zawsze fotel twardy.
  • W czasie rozmowy przez telefon nie przytrzymujemy słuchawki przy uchu ramieniem.
  • Unikamy przeciągów powietrza.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.