Kolka przewodu moczowego

Objawy. Są to najsilniejsze bóle o charakterze kolki; rozchodzą się od podbrzusza w stronę lędźwi i promieniują w kierunku pę­cherza, jąder i ud. Często w moczu znajduje się krew.

Przyczyny. Niedrożność przewodu moczowego z powodu zale­gania kamieni z miedniczek nerkowych lub z powodu wystąpie­nia guzów czy zbliznowaceń. Skłonność do odkładania się ka­mieni w nerkach nasilają następujące stany chorobowe: przewle­kłe infekcje dróg moczowych, zaleganie moczu na skutek prze­szkód w drogach moczowych (w postaci przewężeń, blizn, nie­prawidłowego odżywiania – zbyt bogatego w niektóre składni­ki mineralne mogące się krystalizować i tworzyć kamienie), go­ściec lub jeśli pacjent wypija w ciągu dnia niedostateczną ilość płynów.

Powstawaniu guzów w nerkach i w obrębie pęcherza sprzyja pale­nie papierosów oraz długotrwałe przyjmowanie nadmiernych ilo­ści leków przeciwbólowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.